Наредба GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Като организация, която събира и съхранява лични данни, необходими за осъществяване на дейността и предоставяне на услуги на СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ ООД и чрез притежаваните от него сайтове, а именно: coffeespot.bg, all.coffeespot.bg, ocs.coffeespot.bg и strezov-vending.bg отговарят на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за дейностите на фирмата и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно организацията, събираща лични данни

1. Наименование: "СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД

2. ЕИК: BG200087174

3. Седалище и адрес на управление: гр. София 1767, в.з. Малинова долина, ул. 1, номер: 1

4. Представлявано от:  Ирина Стрезова, управител

5. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Околовръстен път” 42, ет. 3, сграда: Бътерфлай

6. E-mail: office@strezov-vending.bg

7. Телефон.: 0886 680 685; 0700 911 33


Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД събира и обработва лични данни във връзка с осъществяване на дейността и предоставяне на услуги на клиентите си на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изпълнение на задълженията и осъществяване на дейността на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД съгласно изисквнията на наредбата;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД;

За целите на легитимния интерес на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Фирма„СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с осъществяване на дейността и предоставяне на услуги на клиентите и партньорите си, включително за следните цели:

Оперативно управление на дейността на фирмата; 

Управление на проекти на фирмата;

индивидуализация на страна по договор;

регистрация на клиент в онлайн платформата на компанията – coffeespot.bg;

предоставяне на търговска информация на клиентите си;

счетоводни цели;

 (2) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите за които се събират данни;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

съхранява данните в срок и ако регистриран потребител не е използвал регистрацията си повече от 1 (една) година, информацията ще бъде надлежно изтрита

(3) При обработването и съхранението на личните данни, фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

изпълнение на задължения към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД?

Чл. 3. (1) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на КЛИЕНТИ – физически и юридически лица с оглед нужната информация за извършване на доставка на стоките и услугите, издаване на финансов-счетоводни документи и други; 

Сключване и изпълнение на договори с клиенти или партньори – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиенти, които се отнасят до търговски предложения, новини и добри практики, участие в събития, обучения и др.;

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиенти;

Провеждане на проучвания на мнението на клиенти;

 (2) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на клиенти в платформата; 2) Осъществяване на връзка и предоставяне на информация към клиентите, включително за изпращане на бюлетини и покани за участия в срещи, събития, обсъждания, конкурси, обучения; 3) Изпращане на въпросници и провеждане на проучвания на мнения на клиентите

Основание за обработка на личните Ви данни – С извършване на регистрация и/или подаване на „Бърза Покупка“ и/или поръчка чрез обаждане по телефона, клиента приема и се съгласява с всички публикувани условия за събиране на лични данни и приема произтичащите от него дейности, във връзка с които се събират ваши лични данни. 

Ваши данни за издаването на фактура на юридическо лице – При издаване на фактура на юридически лица – клиенти, партньори и др.; фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД събира данни (име, адрес на фирмата) за материално-отговорните лица.  

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания за продажба на стоки и/или услуги, така също по сключен договор за предоставяне на услуги или праджба на стоки.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на условията на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД, или при сключването на писмен договор, между фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД и организацията, която представлявате се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 1 (една) година от последното използване на регистрацията. След изтичането на тези срокове, фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед, изпълнение на договори, или с оглед легитимни интереси на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД или друго.

(3) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по чл. 4(1). 


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5.(1) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД;

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД, (4) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с дейността на фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Фирма „СТРЕЗОВ ВЕНДИНГ“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


За повече информация вижте пълния текст тук.